.

โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม ด้วยความยินดียิ่ง

 
 
 
 
 
 
January 2561
Sun Mon Tues Wedn Thurs Fri Sat
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 23 January 2561
  Home page    Website map 
Website map
 
Menu on the top
Home page
The results of our work
Image activity
Contact us
Website map
Menu on the left
ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
ปรัชญา,เอกลักษณ์,อัตลักษณ์
แผนผังบริเวณสถานศึกษา
แผนที่ตั้งโรงเรียน
ผังโครงสร้างการบริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารสถานศึกษา
กลุ่มสาระฯภาษาไทย
กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา
กลุ่มสาระฯสุขศึกษา
ฝ่ายจิตตาภิบาล
ฝ่ายมาตรฐาน
ฝ่ายอนุบาล
ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
วิดีโองานแพร่ธรรม
วิดีทัศน์แนะนำโรงเรียน
FAQs
Download
LINK
Webboard
Guestbook
Menu on the right
Acitvities
Profile
Contact Us
Site Map
Home page
 
 
วิสัยทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
  

 

 

 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
All online 3 People
IP number 23.22.240.119
You are visitor number 437,127
 
โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
271 หมู่ 4 ถ.แม่ระมาด-ท่าสองยาง อ.แม่ระมาด จ.ตาก
Tel : 055-581133 , 084-4603534  Fax : 055-581158
Email : sjm2538@hotmail.co.th