หน้าหลัก 
ข่าวสารทั่วไป
 

       

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
SJM. SUMMER CRUSE 
       
ตารางสอบปลายภาค 2/2560 
     
รับสมัครครูผู้สอนจำนวนมาก 
       
ข่าวย้อนหลัง
ข่าวสาระน่ารู้
 
ตารางเปรียบเทียบผลการสอบ O-NET 
     

ผลการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558 
     

 
ภาพกิจกรรม
 
วันสิ่งแวดล้อมโลก 1/2561
งานฉลองศาสนนาม ท่านผู้อำนวยการโรงเรียน เซอร์สกอร์ลัสติก ดร.วิภาดา สัณฐิติ 9/02/2561
พิธีมิสซาขอบพระคุณสมโภชนักบุญเปาโลกลับใจ 25/01/61
คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ 24/01/61

ข้อมูลข่าวสาร นานาสาระ น่ารู้
 


facebook