.

โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม ด้วยความยินดียิ่ง

 
 
 
 
 
 
ตุลาคม 2561
อา พฤ
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 18 ตุลาคม 2561
  หน้าหลัก    ประวัติโรงเรียน 
ประวัติโรงเรียน
 

ประวัติและความเป็นมาของโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด

 

        ปีพุทธศักราช 2538  มาแมร์มีเรียม  กิจเจริญ  อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย คณะภคินี    เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร เห็นชอบตามข้อเสนอของ เซอร์เซนต์โมรีส  เฉวียง ศรีวิชัยรัตน์ จัดซื้อที่ดินจำนวน 32 ไร่ จากนายปวน  คำขาม  ต่อมาเมื่อวันที่ 19 มีนาคม พุทธศักราช 2538  วันฉลองนักบุญยอเซฟ คุณพ่อประเสริฐ  สิทธิ เข้ามาทำพิธีเสกที่ดินแปลงนี้ ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 271 หมู่ 4 ถนนแม่ระมาด - ท่าสองยาง ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อใช้ดำเนินการก่อสร้างอาคารคอนกรีต 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง สำหรับใช้เพื่อการเรียนการสอน เมื่อเสร็จสิ้นแล้วตั้งชื่อว่าอาคารเรียน เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร

          ปีการศึกษา 2539 ได้รับการอนุมัติเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกภายใต้ชื่อ โรงเรียนเซนโยเซฟ        แม่ระมาดเมื่อวันที่ 29 มกราคม พุทธศักราช 2539 และได้เริ่มเปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนแห่งนี้ เมื่อวันที่ 9 มีนาคมในปีเดียวกัน  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พุทธศักราช 2539 เปิดการเรียนการสอนในปีการศึกษาแรกตั้งแต่ระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีเซอร์จำนวน 4 คน ครูจำนวน 19 คน และนักเรียนทั้งสิ้น 258 คน  โดยมีเซอร์เซนต์โมรีส เฉวียง ศรีวิชัยรัตน์  ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/อธิการของบ้าน และเซอร์ลอเรนซ์ มัณฑนา โพธิเนตร  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ต่อมาเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2539  ได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ สังวาลย์ ศุธศรางค์ และท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก              นายสมบูรณ์  งามลักษณ์ มาร่วมเปิดอาหารเรียน เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร อย่างเป็นทางการ โดยมีมาแมร์มีเรียม   กิจเจริญ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย และบาทหลวง ธวัช  สิงห์สา เป็นผู้ดำเนินการตลอดพิธีการ     เปิดงาน ในปีนี้ได้เริ่มจัดงานราตรีศรีเซนต์โย เป็นครั้งที่ 1 เพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือนักเรียนที่ครอบครัวมีฐานะยากจน

          ปีการศึกษา 2540 คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด ได้เข้าร่วมพิธีเสกและวางศิลาฤกษ์ วัดพระเมตตา โดยได้รับเกียรติจากพระสังฆราช บรรจง   อารีพรรค ประมุขสังฆมณฑล    นครสรรค์ และมาแมร์ มีเรียม กิจเจริญ อธิการิณีเจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทยเป็นองค์ประธานเปิดงาน สำหรับการเรียนการสอนได้เปิดปีการศึกษา เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พุทธศักราช 2540  มีนักเรียนจำนวน 324 คน      มีเซอร์มารี โปแลต กาญจนา สมสุข  ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/อธิการของบ้าน และเซอร์ลอเรนซ์ มัณฑนา โพธิเนตร  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ในปีนี้มีโอกาสต้อนรับท่านมาแมร์ฟรังซัวส์  จันทร์เพ็ญ ชีรานนท์ เจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทยคนใหม่ ให้เกียรติมาเยี่ยมเยือนโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด การบริหารงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยได้ปลูกต้นไม้รอบบริเวณโรงเรียน ปรับพื้นที่ส่วนหน้าของโรงเรียนสำหรับใช้เป็นสนามกีฬา สร้างสนามเด็กเล่นสำหรับนักเรียนปฐมวัยต่อจากอาคารเรียนเซนต์ปอล  และศาลาจำนวน 2 หลัง สำหรับให้นักเรียนพักผ่อนยามว่าง ในส่วนของหอพักประจำได้เริ่มปรับพื้นที่สำหรับสร้างอาคาร 3 ชั้น เป็นหอพักประจำ หลังจากสร้างเสร็จตั้งชื่อว่า หอพักเซนต์โย กำหนดให้ชั้นที่ 3 ใช้สำหรับพักนอน ชั้นที่ 2 ใช้สำหรับเป็นห้องเรียน และชั้นที่ 1 เป็นลานอเนกประสงค์

          ปีการศึกษา 2541 เปิดปีการศึกษาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช 2541 มีนักเรียน 371 คน        มี เซอร์เซนต์โมรีส  เฉวียง ศรีวิชัยรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/อธิการของบ้าน และเซอร์ลอเรนซ์ มัณฑนา โพธิเนตร  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ  ในปีนี้โรงเรียนได้เริ่มการแพร่ธรรมและให้การช่วยเหลือผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสต่าง ๆ ตามพื้นที่บนภูเขาห่างไกลความเจริญ เซอร์เซนต์โมรีส เฉวียง ศรีวิชัยรัตน์ ได้เสนอต่อ มาแมร์ฟรังซัวส์  จันทร์เพ็ญ ชีรานนท์ ซื้อที่ดินขนาดพื้นที่ 6 ไร่ ในราคา 30,000 บาท  จากนางจิบลือโม่           ในเขตบ้านปะน้อยปู่ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่อใช้ปลูกสร้างบ้านพักที่ทำด้วยไม้ไผ่ หลังคาใบตองตึง สำหรับเป็นศูนย์แพร่ธรรม และช่วยเหลือนักเรียนที่ต้องเดินทางไกลมาเรียนที่โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดน ได้พักอาศัย จำนวน 30 คน แบ่งเป็นนักเรียนชาย จำนวน 20 คน นักเรียนหญิง จำนวน 10 คน โดยมีผู้ปกครองนำข้าวสาร อาหารแห้งมามอบให้สำหรับใช้บริโภคในชีวิตประจำวัน แต่ก็ยังไม่เพียงพอ ทางโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดจึงให้ความช่วยเหลือค่าอาหารบางส่วนและข้าวสาร ปีละ 5 - 6 กระสอบ เวลาต่อมา       เมื่อมาแมร์ฟรังซัวส์  จันทร์เพ็ญ ชีรานนท์และเซอร์โรส เลค ได้เข้าไปเยี่ยมเยือนจึงได้เห็นสภาพของบ้านไม้ไผ่หลังคาใบตองตึง จึงมอบเงินจำนวน 50,000 บาท ปรับปรุงเป็นบ้านไม้ที่มั่นคงแข็งแรงขึ้น ตั้งชื่อว่า ศูนย์มารีเป็นที่พึ่ง

          ปีการศึกษา 2542 เปิดปีการศึกษามีนักเรียนจำนวน 451 คน มี เซอร์เซนต์โมรีส เฉวียง ศรีวิชัยรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/อธิการของบ้าน และเซอร์ลอเรนซ์ มัณฑนา โพธิเนตร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้จัดตั้งชมรมผู้ปกครอง โดยมีคุณก่อเกียรติ ทรัพย์สาร เป็นประธานชมรมผู้ปกครอง ในปีนี้ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการประกวดผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประเภทผู้บริหาร ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น     ด้านการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสารเสพติดในสถานศึกษา

          ปีการศึกษา 2543 เปิดปีการศึกษา มีนักเรียนจำนวน 568 คน มี เซอร์เซนต์โมรีส เฉวียง ศรีวิชัยรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/อธิการของบ้าน และเซอร์มารีน่า  กุลอนุสถาพร รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีการปรับสภาพถนนภายในโรงเรียนโดยได้สร้างถนนเพิ่มเติมจากอาคารเซนต์ปอล ถึงวัดพระเมตตา  ปรับปรุงโดยปูพื้นกระเบื้องของโรงอาหารใหม่ สร้างทางระบายน้ำหน้าอาคารเซนต์ปอล ได้ติดตั้งตู้โทรศัพท์สาธารณะโดยองค์การโทรศัพท์ไว้บริการนักเรียน จำนวน 1 ตู้ จัดซื้อเครื่องกรองน้ำดื่ม และสร้างเตาเผาขยะ     ทำให้บรรยากาศและสภาพแวดล้อมดีขึ้น  การสัญจรภายในบริเวณโรงเรียนสะดวกยิ่งขึ้น

          ปีการศึกษา 2544 เปิดปีการศึกษา มีนักเรียนจำนวน 681 คน มี เซอร์เซนต์โมรีส เฉวียง ศรีวิชัยรัตน์  ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/อธิการของบ้าน และ เซอร์แคลร์  สมเนตร รับตำแหน่งผู้อำนวยการ       ได้พัฒนางาน โดยส่งบุคลากรครูเข้ารับการประเมินครูแกนนำของคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ได้ผ่านเกณฑ์ประเมิน 16 คน ตลอดปีการศึกษาได้พัฒนางานด้านบุคลากรโดยเข้ารับการอบรมด้านหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          ปีการศึกษา 2545 เปิดปีการศึกษา มีนักเรียนจำนวน 633 คน มี เซอร์เซนต์โมรีส เฉวียง ศรีวิชัยรัตน์  ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ/อธิการของบ้าน และ เซอร์แคลร์ สมเนตร รับตำแหน่งผู้อำนวยการ ได้เริ่มดำเนินการสร้างอาคารเรียนเพิ่มอีก จำนวน 1 หลัง ขนาดความยาว 89 เมตร กว้าง 13.50 เมตร พร้อมกันนั้น   ได้สร้างถนนหน้าอาคารเรียนหลังใหม่นี้ สร้างรั้วรอบโรงเรียน สร้างสนามบาสเกตบอล สร้างเรือนเพาะชำ ปรับปรุงห้องดนตรีไทย สร้างห้องศูนย์สื่อเพื่อการเรียนรู้ของนักเรียนแก่นักเรียนทุกระดับชั้น จัดซื้อหนังสือ       เข้าห้องสมุดและเครื่องฉายข้ามศีรษะ ในปีนี้ได้รับรางวัลโรงเรียนตัวแทนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอันดับ 1

          ปีการศึกษา 2546 มีเซอร์เซนต์โมรีส  เฉวียง ศรีวิชัยรัตน์  ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ       เซอร์คริสตอฟ รับตำแหน่งผู้อำนวยการ และมีเซอร์อันเดร อาศัย เป็นผู้ดูแลความเรียบร้อยของบ้าน ซึ่งในขณะนั้นได้มีบาทหลวง ธวัช  สิงห์สา ดูแลและพักประจำที่วัดพระเมตตา เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม พุทธศักราช 2546 ได้ดำเนินการเปิดอาคารเรียนหลังใหม่ ตั้งชื่อว่าอาคารเรียน เอ็มมานูแอล โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตาก       นายสวัสดิ์  ศรีสุวรรณดี เป็นประธานเปิดอาคารเรียน ในปีนี้ได้รับเกียรติจาก มาแมร์ฟรังซัวส์  ชีรานนท์ เจ้าคณะแขวงแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดงานราตรีศรีเซนต์โย ครั้งที่ 8

          ปีการศึกษา 2547 มีเซอร์เซนต์โมรีส  เฉวียง ศรีวิชัยรัตน์  ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ        มีเซอร์วีร์จีนี เดชานนท์ รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะครูเข้าอบรมสัมมานาการสอนแบบโครงการ(Project Appoach) และการประเมินการใช้หลักสูตรในเครือเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ได้จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับการเรียนการสอนเพิ่มจำนวน 10 เครื่อง และได้รับบริจาครถบัส จำนวน 2 คัน จากคณะภคินีเซนต์ปอล            เดอ ชาร์ตร  ในเดือนตุลาคม ได้รับงบประมาณจากผู้ใจบุญ จำนวน 3,640,000 บาท และสมาคมศิษย์เก่า     เซนต์ฟรังซิสเซเวียร์ จำนวน 1,000,000 บาท เพื่อนำไปก่อสร้างตึกคอนกรีต 2 ชั้น  สำหรับเป็นที่พักพิงให้เด็ก    ที่ให้ความช่วยเหลือที่ศูนย์หมู่บ้านปะน้อยปู่ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

          ปีการศึกษา 2548 มีเซอร์เซนต์โมรีส เฉวียง ศรีวิชัยรัตน์ ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ            มีเซอร์วีร์จีนี เดชานนท์ รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เปิดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในระดับชั้นมัธยม    ศึกษาตอนปลาย โรงเรียนผ่านการประเมินคุณภาพมาตรฐานการศึกษา จากสำนักงานมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ (สมศ.)  จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง สำหรับใช้ในงานบริหารจัดการ ปรับปรุง ซ่อมแซมหอพักนักเรียนประจำและบ้านพักของคณะมาเซอร์ ชื่อว่า บ้านเซนต์แมร์รี่พร้อมทั้ง       ได้สร้างหอพักนักเรียนประจำเพิ่มอีก 1 หลังใกล้บ้านเซนต์แมร์รี่

          ปีการศึกษา 2549 สร้างตึกคอนกรีต 2 ชั้น สำหรับใช้เป็นพักพิงให้เด็กที่ให้ความช่วยเหลือที่ศูนย์หมู่บ้านปะน้อยปู่ ตำบลแม่อุสุ อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก สร้างแล้วเสร็จ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ปี 2549  เซอร์วีร์จีนี  เดชานนท์ ได้จัดพิธีเปิดตึกหอพักดังกล่าว ตั้งชื่อว่า ศูนย์ปรีดาพรรษ เป็นศูนย์แห่งที่ 2 ที่สร้างขึ้น               เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่ระลึกงานการศึกษาของคณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร ครบ 100 ปี ในประเทศไทย โดยมี ฯพณฯ บรรจง  อารีพรรค เป็นผู้ทำพิธีเสก และมาแมร์ฟรังซัวส์ จันทร์เพ็ญ ชีรานนท์ เป็นผู้ตัดริบบิ้น                  เปิดศูนย์ปรีดาพรรษ มีเซอร์ลิเลียนดูแลศูนย์แห่งนี้

          ปีการศึกษา 2550 มีเซอร์เซนต์โมรีส เฉวียง ศรีวิชัยรัตน์  ดำรงตำแหน่งผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ  มีเซอร์วีร์จีนี เดชานนท์ รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ได้ดำเนินการปรับปรุงเพิ่มเติมดังนี้ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนเพิ่มอีก 18 เครื่อง ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห้องประชุมจำนวน          10 เครื่อง จัดสร้างสนามเด็กเล่นสำหรับนักเรียนปฐมวัย หน้าอาคารเอ็มมานูแอล ปรับปรุงห้องน้ำของอาคารเรียน เซนต์ปอล จัดซื้ออุปกรณ์วิทยาศาสตร์สำหรับใช้ในการเรียนการสอน จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพิ่มเติม

          ปีการศึกษา 2551 - 2552  เซอร์มารีโปแลต กาญจนา สมสุข  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน/อธิการบ้าน และเซอร์ลูซีลา คำแดง รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูจำนวน 58 คน และมีนักเรียนทั้งสิ้น 792 คน  โดยได้ส่งเสริมให้นักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ ได้เข้าเรียนมากขึ้น พัฒนาและส่งเสริมการเรียนการสอน มีการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา เพิ่มเติมคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ต จาก 10 เครื่อง เป็น 60 เครื่อง จัดให้มีคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตสำหรับสืบค้นข้อมูลในห้องสมุดจำนวน 7 เครื่อง  พัฒนาห้องสมุดอนุบาล  ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการด้านต่าง ๆ จัดให้คณะครูศึกษาดูงาน อบรมด้านต่าง ๆ เข้ารับการอบรมตามสายงานและหน้าที่ที่รับผิดชอบ และเข้ารับการอบรมด้านการจัดทำหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาด้านการจัดการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ให้ครูเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน (องค์การมหาชน) (สมศ.) จัดให้มีวงดุริยางค์ในระดับชั้นอนุบาล ซ่อมแซมเครื่องดนตรีดุริยางค์ของโรงเรียน และปรับปรุง พัฒนาระบบการกรองน้ำดื่มเพื่อบริการน้ำดื่มสะอาดให้แก่นักเรียน ในปีการศึกษา 2552 เซอร์ลูเซียน อภิรักษ์ สุขสวัสดิ์ ได้ทำหน้าที่ดูแลศูนย์ปรีดาพรรษ และได้นำหนังสือจากห้องสมุดของโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด ไปจัดไว้ให้นักเรียนที่พักประจำที่ศูนย์ปรีดาพรรษได้อ่าน ศึกษาหาความรู้ นอกจากนี้ยังขยายการแพร่ธรรมไปยังหมู่บ้านห้วยปลากอง

          ปีการศึกษา 2553 เซอร์เอมิลี อัจฉรา รุ่งโรจน์เกษตร  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน และเซอร์ลูซีลา คำแดง รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน มีครูจำนวน 58 คน และมีนักเรียนทั้งสิ้น 820 คน โดยได้ส่งเสริม        ให้นักเรียนชาวไทยภูเขาเผ่าต่าง ๆ ได้เข้าเรียนมากขึ้น ทางคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร จัดให้คณะครูศึกษา   ดูงานที่ประเทศเวียดนาม จำนวน 40 คน และประเทศฮ่องกง จำนวน 4 คน และได้ส่งเสริมวงดุริยางค์ ดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) กลับมาพัฒนาอีกครั้ง เซอร์ลูเซียน อภิรักษ์ สุขสวัสดิ์ ดูแลงานอภิบาลและแพร่ธรรม      เพิ่มพื้นที่ในการจัดกิจกรรมและออกเยี่ยมชาวบ้านในหมู่บ้านห้วยแห้งตำบลพระธาตุ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

          ปีการศึกษา 2554 เซอร์เอมิลี อัจฉรา รุ่งโรจน์เกษตร  ดำรงตำแหน่งผู้จัดการโรงเรียน และเซอร์       สกอลัสติก ดร.วิภาดา สัณฐิติ รับต

 
 
วิสัยทัศน์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
  

 

 

 

 
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ ?
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยมาก
 
ออนไลน์ทั้งหมด 20 คน
หมายเลข IP 54.198.212.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 467,148
 
โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
271 หมู่ 4 ถ.แม่ระมาด-ท่าสองยาง อ.แม่ระมาด จ.ตาก
Tel : 055-581133 , 084-4603534  Fax : 055-581158
Email : sjm2538@hotmail.co.th