หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
วันที่ 13 มกราคม 2561 ได้จัดกิจกรรมวันเด็กและมอบความสนุกสนานให้กับน้องๆ นักเรียนทุกคนและต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนขนมให้เด็กๆในวันนี้