หน้าหลัก    ภาพกิจกรรม    ภาพทั้งหมด 
ภาพกิจกรรม
 
คณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนปรีชาญาณศึกษา พบพระ 24/01/61