ประชาสัมพันธ์

📣📣ประกาศ💥💥
โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด เปิดรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ เป็นต้นไป – 31 มีนาคม 2565
👉รับสมัครนักเรียนที่มีความสนใจเรียน IP อนุบาล 3-ประถมศึกษาปีที่ 6
👉ระดับอนุบาล รับเด็กที่มีอายุ 3 ปีขึ้นไป
👉ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ✅สำเร็จการศึกษาในระดับอนุบาล 3
👉ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1✅สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
👉ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4✅สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
☎☎ติดต่อสอบถามได้ทุกวันที่ห้องธุรการ หรือโทร 055-581133 (เวลา 09.00-15.00 น.)
ดาวน์โหลดใบสมัครนักเรียน >>>http://www.sjm.ac.th/2020/download/1258/
ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าเรียนห้อง IP >>>http://www.sjm.ac.th/2020/download/1168/