โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
เรามุ่งมั่นในการสร้างนักเรียนที่มีความรู้ ทักษะ และคุณธรรมที่ดี ผ่านการเรียนรู้ที่สนุกสนาน และสร้างสรรค์

WELCOME TO SJM.AC.TH

ยินดีต้อนรับสู่โรงเรียนรางวัลพระราชทาน
ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก
ประจำปีการศึกษา 2560
ระดับก่อนประถมศึกษา ขนาดกลาง
ประจำปีการศึกษา 2565

วิสัยทัศน์ (Vision)
โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดจัดการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้งศาสตร์และศิลป์ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และจิตตารมณ์ของนักบุญเปาโล สู่ชีวิตที่มีคุณภาพ

จิตตารมณ์
จิตตารมณ์ของท่านนักบุญเปาโล กล่าวคือมีพระคริสต์เป็นศูนย์กลาง ซึ่งแสดงออกด้วยความรักอย่างลึกซึ้งในองค์พระคริสต์ ใส่ใจอย่างร้อนรนในพระวรสารของพระองค์….

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

สีประจำโรงเรียน

น้ำเงิน
เหลือง

ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครครูผู้สอน จำนวน 2 อัตรา

โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด รับสมัครครูผู้สอน 
      1. สาขาวิชาการงานอาชีพ 1 อัตรา
      (หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ)
      #รับผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ด้านงานเกษตร
      2. สาขาวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา
👉👉สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 👈👈
ห้องธุรการ โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
⏰  เวลา 08.00 – 16.00 น.
Facebook : โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
☎️ โทร 055-581133 #เว้นวันหยุดราชการ
ดาวน์โหลดเอกสารการสมัครที่…👇👇👇

Scroll to Top