โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
ตั้งอยู่เลขที่ 271 หมู่ 4 ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก รหัสไปรษณีย์ 63140
โทรศัพท์ 055-581133
E-mail : sjm02538@gmail.com
Scroll to Top