คณะครูและนักเรียนร่วมบริจาคโลหิต

วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลแม่ระมาดร่วมกับกิ่งกาชาดอำเภอแม่ระมาด รับบริจาคโลหิตของนักเรียน และคณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด ณ ใต้ตึกเอ็มมานูแอล

ผู้แทนคณะครูเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ผู้แทนคณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดเข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ที่ว่าการอำเภอแม่ระมาด

การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2567

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เซอร์เอมิลี อัจฉรา รุ่งโรจน์เกษตร ผู้ลงนามแทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน ได้ประชุมประจำเดือนร่วมกับคณะครูเพื่อขับเคลื่อนแนวทางการจัดการศึกษา และหาแนวทางแก้ปัญหาในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พระราชสมภพ 3 มิถุนายน พ.ศ.2521 เป็นพระราชินีในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีบูชาขอบพระคุณ ขอพรพระ เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณ ขอพรพระ เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา โดย คุณพ่อ Antoine Meaudre เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะเซอร์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมในตนเองให้กับนักเรียน ตลอดจนได้นำข้อคิดจากพระวรสารไปใช้ในชีวิตประจำวัน

กิจกรรมฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด จัดกิจกรรมฝึกซ้อมดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟ โดยวิทยากร นายวรวุฒิ ทาหว่างกัน นักป้องกันสาธารณภัยปฎิบัติการ และทีมงานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระมาด

การประชุมผู้ประกอบการรถรับ -ส่งนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนจัดประชุมผู้ประกอบการรถรับ -ส่งนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 โดย มาเซอร์เอมีลี อัจฉรา รุ่งโรจน์เกษตร ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต และมาเซอร์ไอดา วิลานี กล้าณรงค์การ ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูนันทนัฐ พันธ์ปัญญากรกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารจัดการ ครูธวัชชัย พรมเทพ หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรเพื่อการเรียนการสอน ได้ชี้แจงเรื่องการจราจรในโรงเรียนและการจัดระบบรถโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและความปลอดภัยในการดูแลนักเรียนระหว่างการเดินทาง

กิจกรรมการเรียนการสอนคริสต์ศาสนาและคุณธรรมจริยธรรม

ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนคริสต์ศาสนาและคุณธรรมจริยธรรมในทุกเช้าของการมาเรียน เพื่อปลูกฝังหลักคำสอนทางคริสต์ศาสนาให้แก่ผู้เรียน และพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้คู่คุณธรรมตามปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า มนุษย์ที่มีคุณภาพคือ มนุษย์ที่มีคุณธรรมและความรู้

กิจกรรมการจัดนิทรรศการโครงการทูบีนัมเบอร์วัน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมต้อนรับคณะกรรมการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดในโครงการทูบีนัมเบอร์วันระดับประเทศประจำปี 2567 ณ โรงเรียนแม่ระมาดน้อย

กิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนปีการศึกษา 2567

วันที่ 21 พฤษภาคม2567 ฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567
โดยมาเซอร์ไอดา วิลานี กล้าณรงค์การ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดและผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่าย ได้แจ้งนโยบาย ระเบียบการเกี่ยวกับการเรียนการสอนและระเบียบต่างๆ ของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับทราบและปฏิบัติตามได้ถูกต้อง

กิจกรรมการปฐมนิเทศครูใหม่ปีการศึกษา 2567

17 พฤษภาคม 2567 ฝ่ายบุคลากรจัดปฐมนิเทศครูใหม่ปีการศึกษา 2567 โดยมีท่านอธิการ เซอร์เอมิลีอัจฉรา รุ่งโรจน์เกษตร และคณะเซอร์ เข้าร่วมการปฐมนิเทศในครั้งนี้ เพื่อทราบระเบียบและข้อปฏิบัติ เพื่อเป็นแนวทาง ในการทำงานของคณะครู 2567

ยินดีต้อนรับครูใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567

ยินดีต้อนรับ เซอร์อาลีน สมใจ ฤทัยหวนพนา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เซอร์เอมิลี่อัจฉรา รุ่งโรจน์เกษตร อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด พร้อมทั้งคณะเซอร์ คุณครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับ เซอร์อาลีน สมใจ ฤทัยหวนพนา เนื่องในโอกาสย้ายมาประจำที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด ยินดีต้อนรับ ด้วยความยินดียิ่ง 2567

ตรวจเครื่องแบบการแต่งกายของรองผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เซอร์ไอด้าวิลานี กล้าณรงค์การ ผู้อำนวยการโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดมอบหมายให้ผู้กำกับกองลูกเสือตรวจเครื่องแบบ การแต่งกายของรองผู้กำกับทุกนาย เพื่อเตรียมความพร้อม ในการจัดการเรียนการสอนลูกเสือ-เนตรนารี ในปีการศึกษา 2567

กิจกรรมต้อนรับเจ้าอาวาสวัดพระเมตตาและผู้อำนวยโรงเรียน

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เซอร์เอมิลี อัฉรา รุ่งโรจน์เกษตร อธิการิณีโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดพร้อมทั้งคณะเซอร์ คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับคุณพ่ออังตรวน(Fr.Antoine Meaudre)เจ้าอาวาสวัดพระเมตตาองค์ใหม่และเซอร์ไอดา วิลานี กล้าณรงค์การ ผู้อำนวยการคนใหม่ ยินดีต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง

กิจกรรมการอบรมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ(การใช้ห้องเรียนเชิงบวก)

วันที่ 6 พ.ค.2567 หัวหน้ากลุ่มสาระและหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมอบรมการจัดการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ(การใช้ห้องเรียนเชิงบวก)โรงเรียนในเครือคณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ต ณ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพฯ

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Academic Bazaar on Tour: ตลาดการศึกษาพาทัวร์

วันที่ 24-25 เมษายน 2567 คณะครูโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาดได้เข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Academic Bazaar on Tour: ตลาดการศึกษาพาทัวร์ โดยคณะวิทยากรจากโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพฯ เพื่อส่งเสริมภาวะผู้นำทางด้านวิชาการ พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก และการจัดกิจกรรมแบบ Active learning พัฒนาเทคนิค วิธีการสอน กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก

อบรมพัฒนาครูเชิงปฎิบัติการ Gamification for DQ เทคนิคการสร้างเกมมิฟิเคชั่น แบบออนไลน์

วันที่ 21 เมษายน 2567 คณะครูเข้าร่วมอบรมพัฒนาครูเชิงปฎิบัติการGamification for DQ เทคนิคการสร้างเกมมิฟิเคชั่น แบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะความฉลาดทางดิจิทัลของผู้เรียน โครงการInnovation for Thai Education (IFTE) นวัตกรรมการศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา ณ ห้องประชุมอาคารแม่ 80 สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศึกษาตาก เขต 1

อบรมภาษาอังกฤษสำหรับครู ณ มูลนิธิพ่อเรย์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

17 เมษายน 2567 ถึง 4 พฤษภาคม 2567 คณะครูในกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เข้าร่วมอบรมภาษาอังกฤษสำหรับครู ณ มูลนิธิพ่อเรย์ พัทยา จังหวัดชลบุรี ขอขอบพระคุณโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ที่จัดอบรมในครั้งนี้เพื่อการพัฒนาครูที่มีคุณภาพต่อไป

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

วันที่12 มกราคม 2567 ฝ่ายกิจกรรมนักเรียนจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่ระมาด
12 January 2024 SJM students enjoy Children’s Day with many activities

การเข้ารับการฝึกของนักศึกษาวิชาทหารหญิง

วันที่10-12  มกราคม 2567  นักศึกษา วิชาทหารหญิง เข้าฝึก ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 310 จังหวัดตาก
10-12 January 2024 Female military students take part in the military training at 310 Infantry Division of Tak.

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี  สามัญรุ่นใหญ่

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี  สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวอุทยานแห่งชาติ ขุนพะวอ  ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2567
Scouts both boys and girls enjoy their activities at the  temporary camp at National Sanctuary Khun Pawo Camp during 9-11 January 2024.

กิจกรรมพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 ฝ่ายอภิบาลและแพร่ธรรม จัดพิธีบูชาขอบพระคุณโอกาสสมโภชพระคริสตสมภพ โดยคุณอรรถพล เซ็งหลี เป็นประธานในพิธี
21 December Christmas Mass for SJM family is presided by Fr Atthapol Senglee.

Scroll to Top